Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулийн онлайн програмд бүртгүүлэх гэж байгаа төгсөгчид хураамж төлөхгүйгээр онлайн програмд бүртгүүлэх боломжтой.


Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл онлайнаар, орон даяар явагдаж эхэллээ. Улаанбаатарын Их сургуулийн онлайн програмд бүртгүүлэх гэж байгаа төгсөгчид хураамж төлөхгүйгээр онлайн програмд бүртгүүлэх боломжтой.